CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM GIA XÂY DỰNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, PHÁT HIỆN ĐẤU TRANH TỐ GIÁC, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2022, Công an Huyện Cư M’gar tổ chức phối hợp với Trường THPT Lê Hữu Trác tổ chức chương trình “Tuyên truyền vận động giáo viên, học sinh tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện đấu tranh tố giác, phòng chống tội phạm”.
Về tham dự chương trình có đồng chí Trương Công Sơn – Đội trưởng đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội – Công an Huyện Cư M’gar; đồng chí Đinh Thanh Minh – Phó Công an Thị trấn Quảng Phú – Công an Huyện Cư M’gar; đồng chí Trần Đức Hà – Đội trưởng Đội xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ Quốc – Công an Huyện Cư M’gar. Về phía nhà trường có Ban giám hiệu, hơn 100 giáo viên – nhân viên và gần 1500 học sinh.
Trong chương trình, đồng chí Đinh Thanh Minh – Phó Công an Thị trấn Quảng Phú – Công an Huyện Cư M’gar đã nêu lên tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn và các giải pháp để khắc phục tình trạng này; Đồng chí đồng chí Trương Công Sơn – Đội trưởng đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội – Công an Huyện Cư M’gar đã thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2022 và một số giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự tại trường học.
Thay mặt Công an Huyện Cư M’gar, đồng chí Trần Đức Hà – Đội trưởng Đội xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ Quốc – Công an Huyện Cư M’gar đã đưa ra những cảnh báo và tác hại của việc sử dụng ma tuý, thuốc lá trong trường học, đồng thời vận động giáo viên, học sinh nhà trường tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện đấu tranh tố giác, phòng chống tội phạm”.
Thầy Phan Nhật Khánh – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Ban tổ chức cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Công an Huyện Cư M’gar trong công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức quan trọng về phòng chống bạo lực học đường, đấu tranh phòng chống tội phạm. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã phối hợp với Công an Huyện Cư M’gar để hướng dẫn học sinh kí Cam kết không vi phạm pháp luật và nói không với bao lực học đường.


—NGUYỄN vIỆT CƯỜNG—