Tuổi trẻ trường THPT Lê Hữu Trác tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, giải Việt dã huyện Cư M’gar lần thứ 32 năm 2022” và chương trình “Mỗi Thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tuổi trẻ trường THPT Lê Hữu Trác tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, giải Việt dã huyện Cư M’gar lần thứ 32 năm 2022” và chương trình “Mỗi Thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.
Kết quả: đạt 1 giải 3 và 2 giải KK.
– Giải 3 nội dung Nữ trẻ (2km): em Nông Thị Hoài Thương, học sinh lớp 10A6.
– Giải KK nội dung Nữ trẻ (2km): em Tô Thị Yến Nhi, học sinh lớp 10A6.
– Giải KK nội dung Nam trẻ (4km): em Phan Tất Quỳnh Uy, học sinh lớp 10A5.
Cùng với 08 học sinh khác đã hoàn thành tốt đường chạy của mình.