TS Phan Nhật Khánh
 • TS Phan Nhật Khánh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng - Bí Thư Đảng Bộ
 • dr.phannhatkhanh@gmail.com
 • 1982
Nguyễn Xuân Hải
 • Nguyễn Xuân Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • UVBCH Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng
 • xuanhai.lht@gmail.com
 • 1976
Phạm Long Hổ
 • Phạm Long Hổ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • Phamlongholht@gmail.com
 • 1980