TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Lượt xem:

  TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Trường THPT Bán công Lê Hữu Trác được thành lập theo Quyết định số 2346/1999/QĐ–UB  ngày 20 tháng 9 năm 1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Ngày 25 tháng 2 năm 2010, UBND tỉnh  ra Quyết định số 517/QĐ-UBND chuyển đổi loại hình hoạt động Trường THPT Bán công Lê Hữu Trác thành Trường THPT công [...]