Trường THPT Lê Hữu Trác

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: dtcomsystem@gmail.com
  • Địa chỉ: Số 47, đường Lê Hữu Trác, TT Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk