THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THÔNG BÁO CHO HỌC SINH ĐÃ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT KHÓA NGÀY 07/04/2021 VỀ TRƯỜNG ĐỂ NHẬN HỒ SƠ HỌC BẠ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI.

THỜI GIAN: TỪ 8h00 NGÀY THỨ NĂM 29/07/2021 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 02/08/2021

ĐỊA ĐIỂM: VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG