Tuổi trẻ trường THPT Lê Hữu Trác tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, giải Việt dã huyện Cư M’gar lần thứ 32 năm 2022” và chương trình “Mỗi Thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

Tuổi trẻ trường THPT Lê Hữu Trác tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, giải Việt dã huyện Cư M’gar lần thứ 32 năm 2022” và chương trình “Mỗi Thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

Lượt xem:

Tuổi trẻ trường THPT Lê Hữu Trác tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, giải Việt dã huyện Cư M’gar lần thứ 32 năm 2022” và chương trình “Mỗi Thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Kết quả: đạt 1 giải 3 và 2 giải KK. – Giải 3 nội dung Nữ trẻ (2km): em Nông Thị Hoài Thương, học sinh lớp 10A6. – Giải KK [...]
CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN TIẾT MỤC VĂN NGHỆ ĐƯỢC ƯA THÍCH SÁNG NGÀY 20/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN TIẾT MỤC VĂN NGHỆ ĐƯỢC ƯA THÍCH SÁNG NGÀY 20/11/2019

Lượt xem:

CÁC BẠN HÃY BẤM VÀO ĐƯỜNG DẪN SAU ĐỂ BÌNH CHỌC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ MÌNH ƯA THÍCH NHẤT TRONG NGÀY 20/11/2019. CHƯƠNG TRÌNH SẼ KẾT THÚC VÀO LÚC 17h00 NGÀY THỨ BẢY 23/11/2019   [...]