CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM GIA XÂY DỰNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, PHÁT HIỆN ĐẤU TRANH TỐ GIÁC, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM GIA XÂY DỰNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, PHÁT HIỆN ĐẤU TRANH TỐ GIÁC, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Lượt xem:

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2022, Công an Huyện Cư M’gar tổ chức phối hợp với Trường THPT Lê Hữu Trác tổ chức chương trình “Tuyên truyền vận động giáo viên, học sinh tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện đấu tranh tố giác, phòng chống tội phạm”. Về tham dự chương trình có đồng chí Trương Công Sơn [...]
TIẾT HỌC GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ “THAM GIA XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG”

TIẾT HỌC GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ “THAM GIA XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG”

Lượt xem:

—Học sinh lau cầu thang, hành lang các dãy phòng học— —Các lớp phân loại rác và thu gom chai nhựa— —Lau cửa phòng học— —Phân loại giấy vụn— [...]