TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG  NGÀNH GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ 40 – NĂM 2023

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ 40 – NĂM 2023

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ 40 – NĂM 2023 Trong không khí vui tươi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Hội thao truyền thống của ngành lần thứ 40. Trường THPT Lê Hữu Trác tham gia Hội thao [...]