HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC NĂM HỌC 2023 – 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNGTRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC NĂM HỌC 2023 – 2024 Sáng ngày 07/10/2023, trường THPT Lê Hữu Trác đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024. Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (CB, VC, NLĐ) là hoạt động thường niên của nhà trường, nhằm đánh [...]