KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT KHÓA NGÀY 07/07/2020

KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT KHÓA NGÀY 07/07/2020

Lượt xem:

  [...]
THỐNG KÊ ĐIỂM THI THỬ TỐT NGHIỆP 2020 KHÓA NGÀY 07/07/2020

THỐNG KÊ ĐIỂM THI THỬ TỐT NGHIỆP 2020 KHÓA NGÀY 07/07/2020

Lượt xem:

  [...]
DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ SỐ BÁO DANH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2020

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ SỐ BÁO DANH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2020

Lượt xem:

  [...]
LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LẮK       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC                               Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc                                                                                    Cư M’gar ngày 1 tháng 7 năm 2020   LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT -2020   Ngày Buổi Bài thi/Môn thi Thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian Làm bài Giờ phát đề cho thí [...]