THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THÔNG BÁO: HIỆN NAY NHÀ TRƯỜNG ĐANG THU NHẬN HỒ SƠ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 DÀNH CHO CÁC THÍ SINH TỰ DO CHƯA TỐT NGHIỆP THPT. HỒ SƠ CÓ BÁN TẠI PHÒNG VĂN THƯ NHÀ TRƯỜNG. HẠN CUỐI LÀ NGÀY 30/06/2020. NHỮNG THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT CÓ NGUYỆN VỌNG THI ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐH-CĐ NỘP HỒ [...]
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

  [...]
THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 10

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 10

Lượt xem:

  [...]
THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 11

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 11

Lượt xem:

  [...]
ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 11

ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 11

Lượt xem:

  [...]
ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 10

ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 10

Lượt xem:

  [...]
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP 2020 – ÁP DỤNG TỪ 22/06/2020

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP 2020 – ÁP DỤNG TỪ 22/06/2020

Lượt xem:

  [...]
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (Điều chỉnh)

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (Điều chỉnh)

Lượt xem:

  [...]
Trang 1 / 3123 »