KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAND 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAND 2020

Lượt xem:

  [...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TẬP TRUNG  HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 – 2020 THÁNG TUẦN Thứ NGÀY Tiết LỚP MÔN Lần GHI CHÚ 5 28 Năm 14/05 4 11 Toán(ĐS) 1 Năm 14/05 5 11 Hóa học 1 Năm 14/05 4 12 Toán (GT) 1 Năm 14/05 5 12 Tiếng Anh 1 Sáu 15/05 4 10 Địa lí 1 Sáu 15/05 5 10 Hóa học 1 29 Năm [...]