KẾ HOẠCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 – 2020

THÁNG TUẦN Thứ NGÀY Tiết LỚP MÔN Lần GHI CHÚ
5 28 Năm 14/05 4 11 Toán(ĐS) 1
Năm 14/05 5 11 Hóa học 1
Năm 14/05 4 12 Toán (GT) 1
Năm 14/05 5 12 Tiếng Anh 1
Sáu 15/05 4 10 Địa lí 1
Sáu 15/05 5 10 Hóa học 1
29 Năm 21/05 4 12 Hóa học 1
Năm 21/05 5 12 Vật Lý 1
Năm 21/05 4 11 Địa lí 1
Năm 21/05 5 11 Tiếng Anh 1
Sáu 22/05 4 10 GDCD 1
Sáu 22/05 5 10 Tiếng Anh 1
30 Năm 28/05 4 12 Địa lí 1
Năm 28/05 5 12 Sinh học 1
Năm 28/05 4 11 Vật Lý 1
Năm 28/05 5 11 GDCD 1
Sáu 29/05 4 10 Toán(ĐS) 1
Sáu 29/05 5 10 Vật Lý 1
31 Năm 04/06 4 11 Sinh học 1
Năm 04/06 5 11 Lịch Sử 1
Năm 04/06 4 12 GDCD 1
Năm 04/06 5 12 Toán(HH) 2
Sáu 05/06 4 10 Sinh học 1
Sáu 05/06 5 10 Lịch Sử 1
6 32 Năm 11/06 4 11 Toán(HH) 2
Năm 11/06 4 12 Lịch Sử 1
Sáu 12/06 4 10 Toán(HH) 2

(LƯU Ý: CÓ NHỮNG BUỔI KIỂM TRA ĐỒNG THỜI 2 KHỐI LỚP

LỚP 12 KIỂM TRA TẠI CÁC PHÒNG DÃY 3 TẦNG VÀ 2 PHÒNG TẦNG TRẾT DÃY SỐ 3

LỚP 10 VÀ 11 KIỂM TRA TẠI CÁC PHÒNG DÃY 1+2 VÀ TẦNG 2 DÃY SỐ 3