THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THÔNG BÁO:

HIỆN NAY NHÀ TRƯỜNG ĐANG THU NHẬN HỒ SƠ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 DÀNH CHO CÁC THÍ SINH TỰ DO CHƯA TỐT NGHIỆP THPT. HỒ SƠ CÓ BÁN TẠI PHÒNG VĂN THƯ NHÀ TRƯỜNG. HẠN CUỐI LÀ NGÀY 30/06/2020. NHỮNG THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT CÓ NGUYỆN VỌNG THI ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐH-CĐ NỘP HỒ SƠ TẠI TRƯỜNG THPT CƯ M’GAR (MÃ SỐ 906)