THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 – ÁP DỤNG TỪ 30/12/2019

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 – ÁP DỤNG TỪ 30/12/2019

Lượt xem:

  [...]
THỐNG KÊ BÀI THI HỌC KỲ I – LỚP 11 NH 2019-2020

THỐNG KÊ BÀI THI HỌC KỲ I – LỚP 11 NH 2019-2020

Lượt xem:

  [...]
THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC KỲ I LỚP 10 – NH 2019-2020

THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC KỲ I LỚP 10 – NH 2019-2020

Lượt xem:

  [...]
ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 LỚP 11 – CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 27/12/2019

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 LỚP 11 – CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 27/12/2019

Lượt xem:

  [...]
ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 LỚP 10 – CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 27/12/2019

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 LỚP 10 – CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 27/12/2019

Lượt xem:

  [...]
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

LỊCH  KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 THỨ NGÀY BUỔI Môn K.tra Giờ Phát đề Giờ Bắt đầu làm bài Thời gian Làm bài LỚP SÁU 20/12/2019 SÁNG Ngữ văn 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút 12 Tiếng Anh 9 giờ 30 9 giờ 35 45 phút 12 CHIỀU Toán 13 giờ 25 13 giờ 30 90 phút 12 BẢY 21/12/2019 SÁNG Ngữ văn 7 [...]