TIẾT HỌC GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ “THAM GIA XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG”

Lượt xem:

Đọc bài viết

—Học sinh lau cầu thang, hành lang các dãy phòng học—

—Các lớp phân loại rác và thu gom chai nhựa—


—Lau cửa phòng học—


—Phân loại giấy vụn—