THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ LỚP 12 NH 2019-2020 VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TAM THỜI

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

(V/V TRẢ HỒ SƠ LỚP 12 NH 2019-2020 VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TAM THỜI)

KỂ TỪ 14h00 NGÀY THỨ BA – 01/09/2020 HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2019-2020 ĐẾ PHÒNG VĂN THƯ ĐỂ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ CỦA HỌC SINH