Văn Thị Bạch Giang
 • Văn Thị Bạch Giang
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UV BCH Đảng bộ-Tổ trưởng CM
Mai Viết Nhật
 • Mai Viết Nhật
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
Nguyễn Việt Cường
 • Nguyễn Việt Cường
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Bí Thư Đoàn Trường
 • 1987
Phạm Thị Thùy Trang
 • Phạm Thị Thùy Trang
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UV BCH Đảng bộ-Tổ trưởng CM
 • 1975
Bùi Mai Cảnh
 • Bùi Mai Cảnh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • 1981
Trương Trung Thành
 • Trương Trung Thành
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBTV Đảng Bộ - Chủ tịch Công Đoàn - Tổ trưởng CM
 • 1977
Phạm Ngọc Huệ
 • Phạm Ngọc Huệ
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • 1978
Nguyễn Thị Siêng
 • Nguyễn Thị Siêng
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Trưởng
 • 1986
Biện Anh Tuấn
 • Biện Anh Tuấn
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBCH Đảng bộ- Tổ trưởng CM
 • 1983
Lưu Thị Huyền
 • Lưu Thị Huyền
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBCH Đảng Bộ - Tổ trưởng CM
Trần Cao Nguyên
 • Trần Cao Nguyên
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBCH Đảng bộ-Tổ trưởng CM
 • 1986
Trần Công Toàn
 • Trần Công Toàn
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1978
Ngô Thị Thanh Vân
 • Ngô Thị Thanh Vân
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1983
Phạm Thị Ngọc Ánh
 • Phạm Thị Ngọc Ánh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1989
Nguyễn Xuân Giang
 • Nguyễn Xuân Giang
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • 1981
Tạ Thị Lâm
 • Tạ Thị Lâm
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Đậu Ngọc Tình
 • Đậu Ngọc Tình
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư Đoàn Trường
 • 1982
Bùi Thị Ngọc Thủy
 • Bùi Thị Ngọc Thủy
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBCH Công đoàn -Tổ trưởng TV-CN
 • 1970
Nguyễn Xuân Hải
 • Nguyễn Xuân Hải
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBCH Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng
 • xuanhai.lht@gmail.com
 • 1976
Đặng Đình Tình
 • Đặng Đình Tình
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • 1975
Trần Tử Nam
 • Trần Tử Nam
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • 1986
Trần Thị Thanh
 • Trần Thị Thanh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
Nguyễn Thị Kim Dung
 • Nguyễn Thị Kim Dung
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1977
Nguyễn Đình Bá Danh
 • Nguyễn Đình Bá Danh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
Lê Thị Vân Anh
 • Lê Thị Vân Anh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Hoàng Nam Giang
 • Hoàng Nam Giang
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1979
Phan Văn Thương
 • Phan Văn Thương
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBCH Đảng Bộ - Phó chủ tịch Công Đoàn - Tổ Phó tổ TV - CN
 • 1981
Quách Công Quyền
 • Quách Công Quyền
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó CM
 • 1980
Nguyễn Đình Tuấn
 • Nguyễn Đình Tuấn
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • 1985
Đặng Quốc Cường
 • Đặng Quốc Cường
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • 1982
Phạm Văn Vinh
 • Phạm Văn Vinh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó
 • 1984
Lương Hiền Bảo Thanh
 • Lương Hiền Bảo Thanh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư Đoàn Trường
 • 1990
Trần Văn Thương
 • Trần Văn Thương
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • TKHĐ
 • 1977
Hồ Thị Thủy
 • Hồ Thị Thủy
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1983
Phạm Long Hổ
 • Phạm Long Hổ
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Phó Hiệu trưởng
 • Phamlongholht@gmail.com
 • 1980
Trịnh Thị Dư
 • Trịnh Thị Dư
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1984
Nguyễn Thị Ba
 • Nguyễn Thị Ba
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1984
Hoàng Thị Hoa
 • Hoàng Thị Hoa
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1986
Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1987
Nguyễn Thị Lương
 • Nguyễn Thị Lương
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1983
Nguyễn Thị Thùy Trang (Tin)
 • Nguyễn Thị Thùy Trang (Tin)
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • 1987
Nguyễn Văn Thành
 • Nguyễn Văn Thành
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
H’ Nhương Kbuôr
 • H’ Nhương Kbuôr
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBCH Công Đoàn
 • 1987
Lê Trần Thảo Sương
 • Lê Trần Thảo Sương
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Bùi Duy Hiếu
 • Bùi Duy Hiếu
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1978
Nguyễn Thanh Bình
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1983
Đồng Văn Dũng
 • Đồng Văn Dũng
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1978
Phan Trung Nam
 • Phan Trung Nam
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1986
Hoàng Ngọc Hiệp
 • Hoàng Ngọc Hiệp
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1987
Phan Ngọc Hoàng
 • Phan Ngọc Hoàng
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1986
Bùi Thị Thúy
 • Bùi Thị Thúy
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1986
Phan Thanh Thuận
 • Phan Thanh Thuận
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UVBCH Công Đoàn - Tổ Phó CM
 • 1975
Nguyễn Thị Khuyên
 • Nguyễn Thị Khuyên
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1986
Phạm Thị Quỳnh Hoa
 • Phạm Thị Quỳnh Hoa
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1982
Lê Thị Thanh Nga
 • Lê Thị Thanh Nga
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1984
Trần Hữu Khanh
 • Trần Hữu Khanh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1983
Nguyễn Định
 • Nguyễn Định
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1986
Y Măc Niê
 • Y Măc Niê
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1980
Trương Thị Hồng Hạnh
 • Trương Thị Hồng Hạnh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1980
Dương Thiên Sơn
 • Dương Thiên Sơn
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1981
Đinh Thị Thanh Hương
 • Đinh Thị Thanh Hương
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1978
Phạm Hoàng Cơ
 • Phạm Hoàng Cơ
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1981
Nguyễn Thị Kim Phú
 • Nguyễn Thị Kim Phú
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1981
Huỳnh Hồng Đức
 • Huỳnh Hồng Đức
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1969
Vũ Đình Hiệp
 • Vũ Đình Hiệp
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Hoàng Văn Hoàn
 • Hoàng Văn Hoàn
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1978
Tô Thị Linh
 • Tô Thị Linh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1984
Nguyễn Văn Lâm
 • Nguyễn Văn Lâm
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1971
Dương Văn Tuấn
 • Dương Văn Tuấn
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1978
Phạm Thị Nhi
 • Phạm Thị Nhi
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1986
Đặng Thị Duy Loan
 • Đặng Thị Duy Loan
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1984
Cao Thị Thanh Hương
 • Cao Thị Thanh Hương
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1984
Đỗ Thị Loan
 • Đỗ Thị Loan
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1981
Phạm Thị Như Tâm
 • Phạm Thị Như Tâm
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1984
Đặng Thị Liên
 • Đặng Thị Liên
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1979
Lê Văn Tuyên
 • Lê Văn Tuyên
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1982
Nguyễn Đức Toàn
 • Nguyễn Đức Toàn
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1976
Đoàn Thị Kim Tiến
 • Đoàn Thị Kim Tiến
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Trương Thị Nguyệt Minh
 • Trương Thị Nguyệt Minh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • UV BCH công đoàn -Giáo viên
 • 1980
Phan Thị Nhụ
 • Phan Thị Nhụ
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1986
Nguyễn Minh Đức Thuận
 • Nguyễn Minh Đức Thuận
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó
 • 1985
Trần Văn Thà
 • Trần Văn Thà
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1981
H’Mluen Niê
 • H’Mluen Niê
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Trương Thị Thanh Tuyền
 • Trương Thị Thanh Tuyền
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1981
Nguyễn Hồ Tú
 • Nguyễn Hồ Tú
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Nguyễn Đình Thắng
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1975
Nguyễn Thị Kim Tuyết
 • Nguyễn Thị Kim Tuyết
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1981
Nguyễn Thị Minh Thanh
 • Nguyễn Thị Minh Thanh
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó
 • 1985
Bùi Thị Trâm
 • Bùi Thị Trâm
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1985
Ngô Thị Việt Huệ
 • Ngô Thị Việt Huệ
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1981
Nguyễn Trần Vũ
 • Nguyễn Trần Vũ
 • Các Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 1983