NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21-04

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4”, “Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4”. Thư viện trường THPT Lê Hữu Trác đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, qua đó khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, kiến tạo môi trường đọc sách và học tập hiệu quả; hình thành thói quen đọc và ý thức tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển tri thức trong cán bộ giáo viên và học sinh.
Các bạn học sinh tranh thủ giờ ra chơi, ghé thư viện để chọn đọc các cuốn sách yêu thích.Các thầy cô giáo tranh thủ thời gian trống tiết lên thư viện đọc sách.(Ngọc Thuỷ – Thuỳ Trang)