KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NH 2018-2019 LỚP 11

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NH 2018-2019 LỚP 11

Lượt xem:

TẢI VỀ XEM [...]
THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 10

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 10

Lượt xem:

TẢI VỀ XEM [...]
KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NH 2018-2019 LỚP 10

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NH 2018-2019 LỚP 10

Lượt xem:

TẢI VỀ XEM [...]
THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 12

THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 12

Lượt xem:

TẢI VỀ XEM [...]
KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NH 2018-2019 – KHỐI 12

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NH 2018-2019 – KHỐI 12

Lượt xem:

TẢI VỀ XEM [...]
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 3 KHỐI

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 3 KHỐI

Lượt xem:

TẢI VỀ XEM [...]
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 THỨ NGÀY BUỔI Môn K.tra Giờ Phát đề Giờ Bắt đầu làm bài Thời gian Làm bài LỚP HAI 24/12/2018 SÁNG Ngữ văn 7 giờ 30 7 giờ 35 90 phút 12 CHIỀU Ngữ văn 13 giờ 30 13 giờ 35 90 phút 11 BA 25/12/2018 SÁNG Ngữ văn 7 giờ 30 7 giờ 35 90 phút 10 CHIỀU Toán [...]
CÔNG BỐ SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KIỂM TRA TẬP TRUNG

CÔNG BỐ SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KIỂM TRA TẬP TRUNG

Lượt xem:

https://drive.google.com/open?id=19Ta5eZUbyKSbw9aNRkeitFRivteJ-AA_   [...]
Trang 5 / 5«12345