TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG  NGÀNH GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ 40 – NĂM 2023

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ 40 – NĂM 2023

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ 40 – NĂM 2023 Trong không khí vui tươi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Hội thao truyền thống của ngành lần thứ 40. Trường THPT Lê Hữu Trác tham gia Hội thao [...]
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN, HỌC SINH NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN, HỌC SINH NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC

Lượt xem:

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN, HỌC SINH NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và học sinh. Nhằm phổ biến Pháp luật, [...]