NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21-04

NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21-04

Lượt xem:

Hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4”, “Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4”. Thư viện trường THPT Lê Hữu Trác đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, qua đó khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, kiến tạo môi trường đọc sách và học tập hiệu quả; hình thành thói quen đọc và ý thức tự học, tự nghiên [...]
TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM 2

TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM 2

Lượt xem:

Sáng nay ngày 08/04/2023, trường THPT Lê Hữu Trác đã tổ chức lễ Tổng kết thực tập sư phạm 2, thay mặt cho Nhà trường, hiệu trưởng – Tiến sĩ Phan Nhật Khánh đã nhắn gửi đến giáo sinh thực tập những lời vô cùng ý nghĩa: “Dù là ai, làm việc ở môi trường nào chăng nữa, các em cũng đã mang trong mình cốt cách của nhà [...]